Sponsorlus

Sponsorlus on strateegiline tegevus tunnustuse saamiseks, turunduseesmärkide täitmine brändi tuntuse tõstmiseks või turukommunikatsiooni eesmärk.

Sponsorlusel on palju erinevaid vorme nagu üksikisikute, organisatsioonide, meeskondade, ürituste ja asjade sponsoreerimine.

Pakume ka mitterahalise sponsorluse võimaluste leidmist, kus toetus antakse üle toodete või teenustena. Lisaks pakume võimalust sponsoreerida ka läbi heategevuse ja patronaazi kus avalik tuntus puudub.

Pakume oma klientidele sponsorluse valdkonnas teenuseid:

Ettevõtte tausta analüüs (sponsorlus eestis ja ettevõtte valdkonnas)

Eesmärkide kirjeldamine (brändi sobivus valitud teema ja ettevõtte sihtrühmaga)

Võimalike partnerite leidmine (olemasolevad üritused, teemad, inimesed või suuremad seltskonnad nt. koorid)

Aktiveerimine läbi tegevuste sh. sisu loomine (uute lahenduste pakkumine, ürituste ja inimeste kaasamine)

Tulemuste ja edukuse mõõtmine (Event ROI, tuntuse tõus, müük, meediakajastused, tagasiside üritusel)

Koos sponsorlusega pakume meediasuhete haldamist ning läbi PR tegevuste sponsorluse võimendamist